ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


مرور افزونه ها بر اساس طبقه بندی

دامنه
قیمت جدید
انتقال
تجدید
.com
760,000 تومان
1 سال
760,000 تومان
1 سال
760,000 تومان
1 سال
.co
950,000 تومان
1 سال
950,000 تومان
1 سال
950,000 تومان
1 سال
.biz
865,000 تومان
1 سال
865,000 تومان
1 سال
865,000 تومان
1 سال
.asia
795,000 تومان
1 سال
795,000 تومان
1 سال
795,000 تومان
1 سال
.info
790,000 تومان
1 سال
790,000 تومان
1 سال
790,000 تومان
1 سال
.eu
790,000 تومان
1 سال
790,000 تومان
1 سال
790,000 تومان
1 سال
.net
790,000 تومان
1 سال
790,000 تومان
1 سال
790,000 تومان
1 سال
.shop
980,000 تومان
1 سال
980,000 تومان
1 سال
980,000 تومان
1 سال
.de
880,000 تومان
1 سال
880,000 تومان
1 سال
880,000 تومان
1 سال
.org
880,000 تومان
1 سال
880,000 تومان
1 سال
880,000 تومان
1 سال
.football
390,000 تومان
1 سال
390,000 تومان
1 سال
390,000 تومان
1 سال
.us
230,000 تومان
1 سال
230,000 تومان
1 سال
230,000 تومان
1 سال
.in
230,000 تومان
1 سال
230,000 تومان
1 سال
230,000 تومان
1 سال
.mobi
195,000 تومان
1 سال
195,000 تومان
1 سال
195,000 تومان
1 سال
.me
350,000 تومان
1 سال
350,000 تومان
1 سال
350,000 تومان
1 سال
.uk
958,000 تومان
1 سال
958,000 تومان
1 سال
958,000 تومان
1 سال
.ws
590,000 تومان
1 سال
590,000 تومان
1 سال
590,000 تومان
1 سال
.pw
208,000 تومان
1 سال
208,000 تومان
1 سال
208,000 تومان
1 سال
.bz
516,000 تومان
1 سال
516,000 تومان
1 سال
516,000 تومان
1 سال
.gift
412,000 تومان
1 سال
412,000 تومان
1 سال
412,000 تومان
1 سال
.nl
170,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
.app
395,000 تومان
1 سال
395,000 تومان
1 سال
395,000 تومان
1 سال
.name
239,000 تومان
1 سال
239,000 تومان
1 سال
239,000 تومان
1 سال
.pro
310,000 تومان
1 سال
310,000 تومان
1 سال
310,000 تومان
1 سال
.com.de
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
.tel
290,000 تومان
1 سال
290,000 تومان
1 سال
290,000 تومان
1 سال
.in.net
218,000 تومان
1 سال
218,000 تومان
1 سال
218,000 تومان
1 سال
.ir
250,000 تومان
1 سال
250,000 تومان
1 سال
250,000 تومان
1 سال
.org.uk
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
.uk.com new!
785,000 تومان
1 سال
785,000 تومان
1 سال
785,000 تومان
1 سال
.uy.com new!
978,000 تومان
1 سال
978,000 تومان
1 سال
978,000 تومان
1 سال
.vc new!
762,000 تومان
1 سال
762,000 تومان
1 سال
762,000 تومان
1 سال
.security hot!
10,069,500 تومان
1 سال
10,069,500 تومان
1 سال
10,069,500 تومان
1 سال
.tax hot!
968,000 تومان
1 سال
968,000 تومان
1 سال
968,000 تومان
1 سال
.vip hot!
338,000 تومان
1 سال
338,000 تومان
1 سال
338,000 تومان
1 سال
.store hot!
1,188,500 تومان
1 سال
1,188,500 تومان
1 سال
1,188,500 تومان
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains